Drewno toczone

  • Palisada - kołki o Ø 5 - 24 cm, wykonywane w długościach preferowanych przez odbiorcę

Możliwe wykończenia :

  • cięte prosto,
  • zaostrzone,
  • zaokrąglone końce.
  • możliwość nawiercania w palisadzie otworów

  • Półwałki - wykonywane w średnicach > 7cm

  • Rolbordery średnica 5 cm wyskokość 20 cm i długość 2 m

Aby zwiększyć trwałość produktu polecamy suszenie i ciśnieniową impregnację drewna.